Ett manifest för Europas alla folk

Vilka är de?

Vilken är deras kris?

Hur kan de räddas?

Dr. Greg Johnsons The White Nationalist Manifesto finns nu på svenska. Ladda ner ljudboken gratis eller köp den i tryck från Logik Förlag.

 

Europeiskättade folk, vita människor, håller på att trängas undan och bli minoriteter i alla sina hemländer. I Det nationalistiska manifestet försvarar och förespråkar dr. Greg Johnson identitetspolitik för alla europeiskättade folk.

Etnonationalismens mål är att sätta stopp för mångkulturen, vända de demografiska trenderna och bejaka alla folks rätt till självbestämmande i etniskt homogena hemländer.

Manifestet förklarar grundläggande begrepp och föreställningar, vederlägger vanliga invändningar, skildrar i stora drag politiska mål, samt stakar ut en väg till inflytande.

Boken är en kort och lättläst syntes, ett destillat, av dr. Johnsons hittillsvarande författarskap och tänkande. Den mest välformulerade sammanfattningen av etnonationalismens tankar, mål och strategier i vår tid. Manifestet kan bli etnonationalismens guldstandard och måttstock, och hela boken kan ses som en tillämpning av det som kallas metapolitik. Därför bör den läsas av alla som vill förstå det växande motståndet mot globalismen, mångkulturen och den liberala låtsasdemokratin. För nationalister som siktar högre än att bara vara passiva åskådare – och för sverigedemokrater som vill vidga sina perspektiv – är boken nödvändig.

Greg Johnson har doktorerat i filosofi och är chefredaktör för Counter-Currents Publishing Ltd. och webbsajten counter-currents.com. Av hans åtta tidigare böcker finns två utgivna på svenska av Logik Förlag. Dr. Johnson framträder ofta i Sverige – Det nationalistiska manifestet släpptes strax efter hans femte Sverigebesök.

Läs utförliga recensioner på svenska av:
  • Richard McCulloch från The Occidental Observer ”Dr. Johnson har ansträngt sig särskilt för att tillhandahålla förnuftig rådgivning, vägledning och råd för att hålla rörelsen frisk, enad, växande och bekymmersfri, och han ger många exempel på det i den här boken.”
  • Gregory Hood från American Renaissance ”Det nationalistiska manifestet kommer vid en kritisk tidpunkt och tillhandahåller en lättillgänglig, logisk och human förklaring av den vita nationalismen. Den undviker slagord och splittrande partiprogram; den påbörjar ett samtal snarare än avslutar ett.”
  • Z Man från Z Man Blog ”Boken riktar sig främst till den sorts person som i stora drag förstår rasfrågans verklighet, men kanske tänker att ’rasism’ är smaklöst eller lågsint. Vad en bok som denna gör är att den tillhandahåller ett språk och argument som den typiska vita personen kan använda för att vaccinera sitt eget sinne mot den förhärskande kulturen. Den tillhandahåller också verktyg för att hjälpa andra människor att komma över till den här sidan av den stora klyftan.”